Wat is NTC?


De afkorting NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. De school NTC Quito is een van de vele NTC-scholen in de wereld. Er zijn ongeveer 175 NTC-scholen voor basisonderwijs en 100 voor het voortgezet onderwijs. De lessen op de NTC-scholen zijn niet te vergelijken met het onderwijs in Nederland. De lessen op de NTC-school zijn een aanvulling op het onderwijs dat de leerlingen volgen op een lokale of internationale school. Meestal vinden deze lessen in de middag of in het weekend plaats, na de lessen van de dagschool. Op NTC-scholen krijgen de leerlingen taal- en cultuuronderwijs. De taalniveaus van de leerlingen lopen meestal sterk uit elkaar. Leerlingen kriijgen vaak les in groepen van verschillende leeftijden en niveaus.


Aangesloten bij NOB

Logo Stichting NOB

De Nederlandse scholen in het buitenland zijn aangesloten bij de overkoepelende stichting NOB. Onderwijsinstellingen die bij deze organisatie zijn aangesloten bieden een vorm van Nederlandstalig onderwijs aan. Daarnaast wordt de kwaliteit van deze onderwijsinstellingen gewaarborgd door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

Verschillende niveaus

Op basis van het taalniveau van de leerlingen worden er in het NTC-onderwijs verschillende niveaus onderscheiden. Deze niveaus zijn opgedeeld in drie richtingen (R1, R2 en R3):

Richting 1 (R1): Een leerling op R1-niveau heeft hetzelfde niveau als zijn of haar leeftijdsgenoten in Nederland. Meestal is het Nederlands de meestgesproken thuistaal van de leerling. Als de leerling zich goed blijft ontwikkelen, zal de leerling op 12-jarige leeftijd het niveau van het einde van de basisschool beheersen.

Richting 2 (R2): Een leerling op R2-niveau heeft een achterstand van maximaal 2 jaar op zijn of haar leeftijdsgenoten in Nederland. Meestal is bij deze leerlingen het Nederlands de tweede taal. Als de leerling zich goed blijft ontwikkelen, zal de leerling op 14-jarige leeftijd het niveau van het einde van de basisschool beheersen.

Richting 3 (R3): Een leerling op R3-niveau heeft een achterstand van meer dan 2 jaar op zijn of haar leeftijdsgenoten in Nederland. Meestal spreken deze leerlingen thuis maar af en toe Nederlands. Of en wanneer deze leerlingen het niveau van het einde van de basisschool zal beheersen, verschilt per leerling.