This is the main content area

Voortgezet onderwijs


De leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen hetzelfde onderwijs als hun leeftijdsgenoten in Nederland.

In de eerste drie groepen van het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In deze groepen maken we gebruik van de hybride methode "Nieuw Nederlands". Leerlingen werken hierbij deels uit het boek en deels digitaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de begrijpend lezen methode Nieuwsbegrip en extra toetsmaterialen van Diatoets. In de lesgroepen wordt gedifferentieerd naar niveau van de leerling.
Voor de toetsing wordt gebruikgemaakt van de methodetoetsen en Diatoetsen. Deze laatste toetsen zijn methodeonafhankelijke digitale voortgangstoetsen.

Na de derde klas van het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen verder met de methode "Nieuw Nederlands". Ook in deze groepen wordt gedifferentieerd naar niveau en examenwensen.

De leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt de mogelijkheid geboden om examen te doen. Dit zijn examens van de CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Op deze manier wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om, als het examen met positief resultaat wordt afgelegd, naar een Nederlandse hogeschool of universiteit te kunnen gaan.