Basisonderwijs

Op NTC Quito hebben we de doelstelling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs dat leerlingen in dezelfde leeftijfdsgroep in Nederland krijgen. Daarom maken we veel gebruik van methodes die ook in Nederland worden gebruikt bij de lessen Nederlands.

In bijna alle groepen in het basisonderwijs wordt gebruikgemaakt van de methode Taal Actief. Dit gebeurt bij zowel het onderdeel Taal als Spelling. Ook wordt in veel groepen gebruikgemaakt van de methode Grip op Lezen. Dit is een methode waarbij begrijpend lezen centraal staat.

In Groep 3 van het Basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode De Leessleutel. Dit is een thematische methode voor het lees- en taalonderwijs. In deze methode staat de dagelijkse werkelijkheid centraal. Naast deze methode wordt er ook gebruikgemaakt van de teksten van Nieuwsbegrip voor het onderdeel begrijpend lezen.

In Groep 4 tot en met 8 van het Basisonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methodes Taal Actief en Grip op Lezen. De methode Taal Actief bestaat uit twee onderdelen: het onderdeel Taal en Spelling. Bij de methode Grip op Lezen maken de leerlingen kennis met verschillende soorten teksten en proberen ze hierbij vragen te beantwoorden.