Schoolgids en schoolplan

Title one

Schoolgids


In de schoolgids staat informatie over waar de school voor staat. Enerzijds vindt u hier praktische informatie terug en anderzijds leggen we verantwoording af over onze manier van werken.

Title two

Schoolplan

 

Het schoolplan is een beleidsdocument dat om de vier jaar wordt opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de school is en wat ze wil worden. Er worden beleidsvoornemens geformuleerd die de komende periode zullen uitgevoerd worden.

In dit schoolplan staan de beleidsvoornemens voor de periode 2023-2027 beschreven.