Les voor volwassenen

 

De school NTC Quito is een school waar kinderen les krijgen over de Nederlandse taal en cultuur. Het kan zijn dat ook volwassenen graag Nederlands willen leren. Dit kan bijvoorbeeld als mensen zich beter verstaanbaar willen maken in het Nederlands en bijvooorbeeld ook als een volwassene een inburgeringscursus moet afleggen om zich in Nederland te gaan vestigen.

NTC Quito heeft geen cursussen voor groepen volwassenen. Wel kan onze schoolleider volwassenen verder helpen als iemand de Nederlandse taal beter wil leren of iemand in voorbereiding is op de inburgeringscursus. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Paul Smits (paul.ntcquito@gmail.com).