Aanmelden en kosten

 

De normale inschrijfperiode loopt van mei tot eind augustus. Op die manier heeft NTC Quito de mogelijkheid om het nieuwe schooljaar degelijk voor te bereiden wat betreft de groepsindeling.

Leerlingen die reeds langere tijd in Ecuador wonen, maar om verschillende redenen nog niet naar De Nederlandse School kwamen, kunnen zich inschrijven tot uiterlijk 1 oktober van het lopende schooljaar (rekening houdende met beschikbare niveaugroepen, voorziene lesdagen, groepsgrootte, ...).

Leerlingen die juist in Ecuador zijn komen wonen en die voordien in Nederland of België of een ander land ter wereld waar ze NTC-onderwijs hebben gevolgd, kunnen gedurende het hele schooljaar instromen*.

(* afhankelijk van beschikbare niveaugroepen, voorziene lesdagen en groepsgrootte).

De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier in de onderstaande link in te vullen of een mailtjes te sturen naar de schoolleider Paul Smits (paul.ntcquito@gmail.com).

link: https://forms.gle/fX1s8Mvya5vvPupZ8

 

Schoolgeld

Onze school wordt gesubsidieerd door Stichting NOB. Daarom kunnen we het schoolgeld heel acceptabel houden! Tijdens de oudervergadering in jun 2023 is de hoogte van het schoolgeld voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld op $825 per leerling wanneer de ouders zelf betalen, of $1000 per leerling als de werkgever betaalt.

Aan ouders die 3 of meer kinderen ingeschreven hebben en die zelf de ouderbijdrage betalen, wordt vanaf het derde kind een korting van 50% verleend.

Voor ouders die niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de volledige ouderbijdrage te betalen, kan NTC Quito een speciale regeling treffen. Ouders die hiervan gebruik wensen te maken, moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de penningmeester (ntcquitopenningmeester@gmail.com). Deze speciale regeling kan enkel getroffen worden als de financiële situatie van de school dit toelaat en kan niet gecombineerd worden met voorgaande korting.

Het schoolgeld dient vóór 1 oktober betaald te worden. Gespreid betalen in 3 termijnen is na schriftelijke aanvraag bij de penningmeester ook mogelijk. Bij late betalingen zal een boete in rekening gebracht worden: $50 bij betaling vóór eind december, $75 bij betaling vóór eind maart en $100 bij betaling vóór eind juni.

Mochten ouders hun kind(eren) gedurende het schooljaar besluiten uit te schrijven dan wordt de volgende regel gehanteerd:         

- Bij uitschrijving tot 30 september wordt 90% van het schoolgeld teruggestort.

- Bij uitschrijving tussen 1 oktober en 1 december wordt 25% van het schoolgeld teruggestort.

- Bij uitschrijving na 1 december wordt er geen schoolgeld meer teruggestort.

 

Proeflessen

Mocht u uw kind eerst eens een proefles bijwonen? Dat kan!

Neem dan contact op met onze schoolleider.